Συμεών Νικ. Σκουλής
 Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα
 Πετμεζά Νικόλαου 2
 Ξηροκρήνη, 546 29 Θεσσαλονίκη
 Τηλ / Fax 2310 774 418
 Κιν. 693 2563154
 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.