Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η σύνθετη αντίσταση του ανθρώπινου σώματος είναι κυρίως ωμική με ελάχιστη χωρητικότητα.

 

Η τιμή της εξαρτάται από τα εξής:

  • Δύναμη και επιφάνεια επαφής του σώματος με τον αγωγό.

  • Δρόμος του ρεύματος δια του σώματος.

  • Τάση επαφής. Η αντίσταση είναι μη γραμμική και μειώνεται με την τάση.

  • Σωματική διάπλαση.

  • Κατάσταση της επιδερμίδας. Το πάχος της επιδερμίδας και η υγρασία παίζουν ένα ρόλο.

 

Υψηλές αντιστάσεις έχουμε όταν το δέρμα είναι χοντρό, ξηρό και η επιφάνεια επαφής είναι μικρή. Χαμηλές τιμές προκύπτουν όταν το δέρμα είναι λεπτό, υγρό και η επιφάνεια επαφής μεγάλη.