Καλωσορίσατε στην ηλεκτρονική παρουσίαση της SS Team electricians, μια ομάδα που απαρτίζεται από τεχνίτες ηλεκτρολόγους που έχει στόχο την σωστή εκτέλεση μια ηλεκτρικής – ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και να προσφέρει λύσεις σε τυχόν προβληματικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.


Η ομάδα SS team electricians δημιουργήθηκε και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη με σκοπό την ασφάλεια και την σωστή λειτουργία μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με βάση του ισχύοντος κανονισμού ΕΛΟΤ 384 και του πιο παλιού ΚΕΗΕ. Οι τεχνίτες που στελεχώνουνε την ομάδα είναι υπεύθυνα άτομα με συνείδηση που ο σκοπός είναι η σοβαρή και υγιή σχέση τεχνίτη πελάτη για μία σωστή συνεργασία.


Με τη εμπειρία μας στην ολοκλήρωση έργων σε κτίρια του μεγέθους και του αντικειμένου δραστηριότητας, (βλ. φωτογραφίες) θα βρισκόμαστε στη διάθεσή σας ώστε να υλοποιηθεί το έργο σας με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας, τόσο από πλευράς κάλυψης των προδιαγραφών όσο και από πλευράς χρονικού προγραμματισμού.


Όλα τα έργα για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση βασίζονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 που έχει αναπτυχθεί εξ' ολοκλήρου από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ82 «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων» και αποτελείτε από ένα ενιαίο σύνολο εφαρμογών, για την απόλυτη ασφάλεια σας και την λειτουργικότητα. Επισημαίνουμε, ακόμη, ότι η ηλεκτρολογικές - ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που δημιουργούμε ενσωματώνουν την κατάλληλη τεχνολογία ώστε να παραμένει λειτουργική και ευέλικτη για τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές απαιτήσεις σας γιατί η ποιότητα σχεδιάζεται και δεν είναι ποτέ τυχαία.